Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre
Året der gik på MADlejr

Året der gik på MADlejr

Et år med stor opbakning og synlige resultater

Print 09.01.2016

MADlejr har nu været i gang i 1½ år. Over 1500 elever og lærere/pædagoger har besøgt MADlejr og kastet sig ud i madlavningsaktiviteter med MADguiderne ved deres sider. Rutinerne har efterhånden indfundet sig, og der er skabt en god sammenhæng og dialog med skolerne i forhold til læringsprocesserne FØR, UNDER og EFTER, at eleverne har været på MADlejr.

MADlejr fik to nye medarbejdere ombord i foråret, hvoraf den ene afløste Katrine, der gik på barsel, men den anden, vores 5. MADguide, både giver en hånd med omkring aktiviteter, der kræver flere hænder, hjælper med en række tværgående opgaver og vikarierer, når der er behov for det.

Til maj, da fristen for forhåndtilmelding, udløb, var det tydeligt, at MADlejr nu er mere kendt på skolerne, og flere end MADlejr har plads til ønskede at komme gennem et MADlejr-forløb.

Hen over sommeren blev undervisningsmaterialet revideret. Første skoleår har givet os gode erfaringer, så vi nu har et undervisningsmateriale, der blandt andet er endnu tydeligere i både mål og instruktioner.
Sommeren bød også på den første hovedrengøring af MADlejr, så stedet kunne være klar til 2. skoleår, en opgave vi er blevet meget klogere på, nu vi har prøvet det.
Sidst på året har været præget arbejdet med det grønne areal. Det tog tid at få de sidste tilladelser i hus, men nu varer det ikke længe før aktivitetsområdet er klart og før høns og får kan flytte ind.

Efter sommerferien er elevernes evalueringer sat yderligere i system, og vi begynder nu at få spændende resultater, der gør os klogere. I januar 2016 påbegynder vi en elektronisk lærerevaluering, hvor vi spørger ind til lærernes brug af undervisningsmaterialet og oplevelse af MADlejr.
Et MADlejr-ophold rundes af med en mundlig evaluering sammen med lærer og elever.

Om madlavningen og MADlejrs rammer siger elever:

Man lærte at tale om mad på en anden måde, Thilde Vammen, 6. klasse, Brattingsborgskolen

Jeg lærte at partere en kylling og filetere fisk. Det var sjovt at eksperimentere med mad og bruge urter fra naturen, Mikkel Frandsen, 6. klasse, Brattingsborgskolen

Jeg lærte at lave tarteletter HELT fra bunden, Olivia, 7.E, Antvorskov Skole

Det var en virkelig flot lejrskole, som var rigtig godt indrettet med gode, store værelser, Caroline Kjeldahl Bak, 6. klasse, Brattingsborgskolen

Om MADlejrs indhold og tilrettelæggelse siger lærere:

Der var masser af inspiration til vores undervisning hjemme på skolen, og det bliver der fulgt op på, Birthe Engberg Laursen, lærer Brattingsborgskolen

Vi oplevede meget kompetente og nærværende guider, der tydeligvis nød at arbejde med eleverne, Birthe Engberg Laursen, lærer Brattingsborgskolen

Madlejr giver eleverne mulighed for at fordybe sig i processen, eksperimentere med råvarer og udfordre sig selv, Winnie Svendsen, lærer Antvorskov Skole

I løbet af ugen så jeg elever vokse med opgaven og stolte elever, der havde overskredet grænser, Winnie Svendsen, lærer Antvorskov Skole