Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre
Et smugkig på evalueringsresultater

Et smugkig på evalueringsresultater

Hver uge evaluerer eleverne deres ophold på MADlejr – vi løfter sløret for nogle af resultaterne

Print 09.01.2016

MADlejr har nu været i gang i 1½ skoleår – og hver uge evaluerer eleverne deres oplevelse af at have været på MADlejr.

Vi har glædet os at løfte sløret for nogle af de tendenser, som vores evaluering viser – I får derfor en lille forsmag på de første evalueringsresultater, og vi lover samtidigt, at vi i næste nyhedsbrev går mere i dybden med resultaterne.

Målet med MADlejr er, at eleverne får en oplevelse af, at det er sjovt at lave mad, og at madlavning styrker fællesskabet i klassen – og vores foreløbige resultater viser, at vi er rigtig godt på vej mod målet.

I evalueringen svarer 31% af eleverne, at de ikke var glade for at lave mad, inden de kom på MADlejr. Denne andel er reduceret til 14% efter de fem dage på MADlejr.

nr 1 nr2


Når eleverne bliver spurgt, om de er blevet mere interesseret i at lave mad, svare 83% af eleverne, at de i meget høj, i høj eller i nogen grad er blevet mere interesseret i at lave mad.

nr3


Modet på at smage nyt og sundhed går hånd i hånd. Vi har derfor spurgt ind til elevernes madmod. 66 % af elevernes giver udtryk for, at før de kom på MADlejr, syntes de, det var sjovt at smage på noget nyt. Ugens mange udfordringer påvirker en del af eleverne, så ved ugens afslutning svarer 85 % af eleverne, at de synes, det er sjovt at smage på noget nyt.

nr4 nr5

Man kom til at smage nogen ting, man aldrig havde smagt før, Tilde Vadsholt, 6. klasse, Brattingsborgskolen

I løbet af ugen så jeg elever vokse med opgaven og stolte elever, der havde overskredet grænser, Winnie Svendsen, lærer Antvorskov Skole

Mange af eleverne lærte nye råvarer at kende og blev i ugens løb bedre til at eksperimentere og smage på maden, Birthe Engberg Laursen, lærer Brattingsborgskolen


Vi har også spurgt eleverne, om MADlejr har styrket sammenholdet i klassen og hertil svarer 82 % af eleverne, at det i høj, eller meget høj grad har påvirket sammenholdet i klassen.

nr6

Det var fedt, man fik mere sammenhold i klassen, Tilde Vadsholt, 6. klasse, Brattingsborgskolen

Vi evaluerer løbende med lærerne for at få deres input til, hvordan MADlejr imødekommer elevernes behov og giver dem bedst mulig læring. Fra januar inviteres lærerne også til at evaluere MADlejr gennem et spørgeskema, og vi glæder os til at blive endnu klogere på, hvad lærerne oplever, at MADlejr bidrager med.