Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre

Forældre

Skal dit barn på MADlejr, eller finder du MADlejr interessant, kan du her læse mere om lejrskolen med fokus på mad, måltider, sundhed og bæredygtighed. Find billeder, kort og film fra MADlejr, og find opskrifter, der kan være med til at fortsætte dit barns udvikling med mad og råvarer.

Hvad er MADlejr?

MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor 6. – 8. årgang deltager i et alternativt og lærerrigt læringsforløb, hvor de kan finde glæden ved madlavning samtidig med, at de får en klar holdning til, hvad de spiser.

Målet med MADlejr er at skabe rammen og indholdet for et meningsfuldt og levende lejrskoleforløb, hvor mad, måltid, sundhed og natur er i centrum.

Elever, der har deltaget i MADlejrforløb, skal have en oplevelse af:
– at de kan lave mad, og det er sjovt og vigtigt at kunne lave mad
– at natur, mad og måltider har betydning for deres hverdag
– at det praktiske omkring madlavning og måltid er med til at udvikle egen og klassens trivsel og fælleskab

MADlejr er meget mere end en lejrskole på 4 eller 5 dage. MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, der er bygget op over tre faser, hvor elever og lærere bliver involveret fra start til slut.
FØR MADlejr sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet.
UNDER MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en lang række forskellige aktiviteter.
EFTER MADlejr skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine spor ude i fremtiden.

Det er vigtigt, at klassen deltager aktivt i alle tre faser for at være en del af MADlejr

Se flere billeder fra MADlejr