Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre

Skole

Vil du som lærer/skoleleder give dine 6.-8. klasser en lejrskoleoplevelse med mad, måltider, natur og fællesskab i centrum, så er MADlejr lige noget for dig! Læs mere om, hvordan du kan være med til at inspirere eleverne til at finde glæden ved madlavning på en oplevelsesrig lejrskole.

Hvad er MADlejr?

MADlejr er en lejrskole, der sætter fokus på mad, sundhed, trivsel og bæredygtighed. Siden september 2014 har mere end 9000 elever på 6.-8. årgang og deres lærere været på MADlejr, og vores evalueringer er meget positive: de viser høj grad af læring og at klassens fællesskab styrkes.

Elever, der har deltaget i MADlejr-forløb, skal have en oplevelse af – at de kan lave mad, og det er sjovt og vigtigt at kunne lave mad, at natur, mad og måltider har betydning for deres hverdag, og at det praktiske omkring madlavning og måltid er med til at udvikle egen og klassens trivsel og fælleskab.

MADlejr er meget mere end en lejrskole på 4 eller 5 dage

MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, der er bygget op over tre faser, hvor elever og lærere bliver involveret fra start til slut.

  • FØR MADlejr sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet.
  • UNDER MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en lang række forskellige aktiviteter.
  • EFTER MADlejr skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine spor ude i fremtiden.

EN FORUDSÆTNING FOR AT MODTAGE ARLA FONDENS DONATION ER, AT

  • klassen arbejder med MADlejrs undervisningsmateriale FØR og EFTER – herunder gennemfører den UDFORDRING, som klassen får med hjem fra MADlejr.
  • der pr. klasse deltager to lærere/pædagoger, som er de fagpersoner, der binder MADlejr-forløbet sammen.
  • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en elektronisk evaluering.

UNDERVISNINGSMATERIALE:

Klassens Smagsguide 
Klassens Mad- og måltidsråd

PROGRAM OG MENU:

 

Læs mindre...
Læs mere...