Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre
Om MADlejr

Om MADlejr

Læs mere om MADlejr, og hvor det ligger. Bliv klogere på hvem, der står bag MADlejr, principperne og hvorfor klassen skal på MADlejr

Hvad er MADlejr?

 • MADlejr er Arla Fondens lejrskole, hvor 6. – 8. årgang deltager i et alternativt og lærerigt forløb, hvor de kan finde glæden ved madlavning samtidig med, at de får en klar holdning til, hvad de spiser.
 • MADlejr vil inspirere børn og unge til at forandre deres daglige vaner, så de får bedre livsstil og større trivsel.
 • I løbet af de fem dage lejrskolen varer, vil eleverne blive indraget aktivt i tilberedningen af deres måltider, samtidig med, at de bliver klogere på råvarer, sundhed og bæredygtighed.

Se billeder fra madaktiviteterne på MADlejr.

MADlejr handler om maddannelse og madglæde, og fokusområderne er: 

Mad og måltidet
– Udvikling af madlavningskompetencer og indsigt i måltidets betydning.
Sundhed og trivsel
– Indsigt i og bevidsthed om egen og fællesskabets sundhed og trivsel
Bæredygtighed
– Indsigt og forståelse for natur, råvarer og ressourceanvendelse

MADlejrs indhold:

MADlejr er meget mere end 5 dage på lejrskole. MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, der er bygget op over tre faser, hvor elever og lærere bliver involveret fra start til slut. Det er en forudsætning, at klassen deltager aktivt i alle tre faser:

  • FØR MADlejr sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet.
  • UNDER MADlejr arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem forskellige aktiviteter.
  • EFTER MADlejr skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine spor ude i fremtiden.

Det er vigtigt, at klassen deltager aktivt i alle tre faser for at være en del af MADlejr.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hvor er MADlejr?

 

MADlejr Helnæs

MADlejr Helnæs ligger på øen Helnæs ved Sydfyn i stemningsfulde gamle bygninger, der tidligere har været en højskole. Helnæs er på én gang centralt beliggende i forhold til transport og afsides gemt i den skønne fynske natur. Se billeder af MADlejr.
De gamle bygninger er blevet renoveret og indrettet med moderne køkkenfaciliteter, hyggelige fællesarealer, spændende klasselokale og inspirerende frirum til oplevelser med natur og råvarer. Se billeder fra renoveringen af MADlejr og find adressen på MADlejr.

MADlejr Højer

I 2020 åbnede vores anden MADlejr i skønne, sønderjyske omgivelser. Den fredede marskgård, Højergaard, er efter en gennemgående restaurering og nyindretning blevet forvandlet til et livligt centrum for madaktiviteter.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hvem står bag MADlejr?

MADlejr er en lejrskole for 6. – 8. årgang, som er et initiativ af Arla Fonden. MADlejr er udviklet i samarbejde med Madkulturen, der er en organisation under Fødevareministeriet.

Arla Fondens formål er
– at inspirere børn og unge til at forandre deres daglige vaner, så de får bedre livsstil og større trivsel.

Arla Fonden ønsker
– at inspirere børn og unge til at finde glæden ved og lysten til madlavning.
– at påvirke børn og unges kompetencer til at skabe gode måltider samtidig med, at de får indsigt i madens betydning for det gode liv.

Ambitionen bag MADlejr er at skabe rammerne for en unik lejrskole, der kan fremme elevernes læring og trivsel gennem arbejdet med mad og måltider på tværs af fag og forudsætninger. Med sit fokus på mad, råvarer, sundhed og bæredygtighed er MADlejr et helt anderledes og lærerigt alternativ til den traditionelle lejrskole.

Donation fra Arla Fonden

Prisen for et ophold på MADlejr
 • MADlejr koster 750 kr. pr. elev inkl. moms og er uden beregning for lærere/pædagoger (maks. 2 pr. klasse).
 • Skolens betaling svarer til 20 % af et MADlejr-forløbs faktiske udgifter og dækker hovedsagelig indkøb af madvarer.
 • De resterende udgifter, f.eks. til undervisningsmateriale, overnatning, MADguide og øvrig drift af lejrskolen, dækkes af en donation fra Arla Fonden.
En forudsætning for at modtage Arla Fondens donationen er, at
 • klassen arbejder med MADlejrs undervisningsmateriale FØR og EFTER – herunder gennemfører den UDFORDRING, som klassen får med hjem fra MADlejr.
 • der pr. klasse deltager to lærere/pædagoger, som er de fagpersoner, der binder MADlejr-forløbet sammen.
 • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en elektronisk evaluering, der fremsendes til skolen 14 dage efter MADlejr-opholdet.
 • klassens deltagende lærere/pædagoger sender en beskrivelse af klassens arbejde med UDFORDRINGEN til deres MADguide.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hvad er udbyttet af MADlejr?

MADlejr har et sigte, der både er målrettet elevernes læring og deres klassefællesskab.
Eleverne, der har deltaget i MADlejr, får en oplevelse af, at

 • de kan lave mad og at det er sjovt og vigtigt
 • det praktiske omkring madlavningen og måltiderne er med til at udvikle den enkelte elev samt klassens trivsel og fællesskab.

Se et uddrag af evalueringsresultaterne fra MADlejr her.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Hvorfor MADlejr?

Kun 7% af danske børn hjælper til i køkkenet på en hverdagsaften viser en COOP analyse. Det betyder, at børn kan få en manglende viden om mad og råvarer, hvilket kan få konsekvenser for deres sundhed og udvikling – både nu og i deres voksenliv. Den udfordring tager Arla Fonden op, gennem etablering af MADlejre for 6.-8. årgang.

Arla Fonden vil investere i de unges muligheder for at vælge et aktivt liv, skabe gode måltider og sætte fokus på bæredygtighed, og vi håber dermed at kunne bidrage til, at den næste generation bliver en generation af hverdags-kokke, som har mod på madlavning og har holdninger til, hvad de spiser.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Mål, principper og læringsmål for MADlejr?

Målet med MADlejr er at skabe rammen og indholdet for et meningsfuldt og levende lejrskoleforløb, hvor mad, måltid, sundhed og natur er i centrum.

Elever, der har været på MADlejr, skal have en oplevelse af:

 • at de kan lave mad, og det er sjovt og vigtigt at kunne lave mad
 • at natur, mad og måltider har betydning for deres hverdag
 • at det praktiske omkring madlavning og måltid er med til at udvikle egen og klassens trivsel og fællesskab

Arla Fonden har 10 principper for ophold på MADlejr:

 • Vi følger de officielle kostråd
 • Vi anvender årstidens råvarer
 • Vi varierer maden, måltidet og aktiviteterne
 • Vi anvender både økologiske og konventionelle produkter
 • Vi er ressourcebevidste
 • Vi tilrettelægger aktiviteter, hvor eleverne afprøver, eksperimenterer og reflekterer
 • Vi involverer og udfordrer eleverne i aktiviteter, hvor alle sanser sættes i spil
 • Vi sætter en ramme, der styrker og udvikler den enkelte og fællesskabet
 • Vi er aktive i naturen hver dag
 • Vi tager hensyn til særlige behov

Se billeder fra de øvrige aktiviteter på MADlejr.

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Hvordan kommer vi på MADlejr?

Skal MADlejr sætte spor, der rækker ud over de fem dage lejrskoleopholdet varer, er det vigtigt, at skolen/klassen gør sig overvejelser om, hvad I forventer at få ud af at deltage i MADlejr.

Derfor skal klassens lærere i forbindelse med forhåndstilmeldingen skrive et par ord om, hvad klassen forventer at få ud af at deltage i et MADlejrforløb.

MADlejr booker kun ophold for et skoleår af gangen. Forhåndstilmeldingen finder sted fra 1. marts og to måneder frem. Tre uger efter tilmeldingsperioden er slut, får klassen at vide, om klassen tilbydes et MADlejr-forløb.

Klik her og kom videre til pris og tilmelding