Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre

Pris og tilmelding

MADlejr koster 750 kr. pr. elev inkl. moms og er uden beregning for lærere/pædagoger (maks. 2 pr. klasse).

FORHÅNDSTILMELD DIN KLASSE TIL MADLEJR – 2020/21

 

Skal jeres kommende 6. og 7. klasser deltage
i et MADlejr-forløb i skoleåret 2020/21?

MADlejr er en lejrskole, der sætter fokus på mad, sundhed, trivsel og bæredygtighed. Siden september 2014 har ca. 7000 elever på 6.-7. årgang og deres lærere været på MADlejr, og tilbagemeldingerne er meget positive. Fra 1. marts til 1. maj 2020 kan du/I forhåndstilmelde jeres klasse(er) her på siden. Alle tilmeldte klasser vil få svar senest d. 15. maj 2020 på, om de skal på MADlejr eller ikke.

 

MADlejr er meget mere end 5 dage på lejrskole

MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor elever og lærere bliver involveret i de mange aktiviteter fra start til slut, både FØR, UNDER og EFTER opholdet.
FØR MADlejr – sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet.
UNDER MADlejr – arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en lang række forskellige aktiviteter.
EFTER MADlejr – skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine spor ude i fremtiden.

Prisen for et ophold på MADlejr

 • MADlejr koster 750 kr. pr. elev inkl. moms og er uden beregning for lærere/pædagoger (maks. 2 pr. klasse).
 • Skolens betaling svarer til 20 % af et MADlejr-forløbs faktiske udgifter og dækker hovedsagelig indkøb af madvarer.
 • De resterende udgifter, f.eks. til undervisningsmateriale, overnatning, MADguide og øvrig drift af lejrskolen, dækkes af en donation fra Arla Fonden.

 

En forudsætning for at modtage Arla Fondens donationen er, at

 • klassen arbejder med MADlejrs undervisningsmateriale FØR og EFTER – herunder gennemfører den UDFORDRING, som klassen får med hjem fra MADlejr.
 • der pr. klasse deltager to lærere/pædagoger, som er de fagpersoner, der binder MADlejr-forløbet sammen.
 • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en beskrivelse af arbejdet med UDFORDRINGEN og MADlejr-forløbet (der er udarbejdet et nemt dokument til dette arbejde).
 • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en elektronisk evaluering, der fremsendes til skolen 14 dage efter MADlejr-opholdet.

 

Derudover skal du være opmærksom på, at

 • I kan ønske enten at komme på MADlejr Helnæs eller MADlejr Højer – dette er dog kun et ønske.
 • hver MADlejr har plads til 56 elever om ugen i alt fordelt på 2 klasser á 28 elever.
 • det er muligt at komme på MADlejr i alle 5 dages skoleuger i løbet af skoleåret – undtaget første uge efter sommerferien og sidste uge før sommerferiens begyndelse. Ved tilmelding skal I anføre, hvornår I på jeres skole holder ferie.
 • er I en klasse på mindre end 18 elever, kan I vælge at dele køkkenet med en anden klasse. På den måde kan vi sikre, at endnu flere klasser får mulighed for at komme på MADlejr. Tilkendegivelsen giver du/I i tilmeldingsmodulet.
 • vil I være sikre på at komme på en klassetidsaktivitet uden for MADlejr om tirsdagen, hvor der er 4½ timers fritid om eftermiddagen, er det bedst, at I beslutter det allerede i forbindelse med tilmelding til MADlejr-forløbet. Læs om de forskellige aktiviteter og meld jer til længere nede i tilmeldingsmodulet.

Disse ting bør I tage stilling til før eller når I udfylder jeres tilmelding.

Vi glæder os til at være en del af et MADlejr-forløb sammen med jer.

Har du brug for teknisk support, er du velkommen til at kontakte web-ansvarlig Jakob Nyholm på 20 36 10 02 eller skrive til jakob.nyholm@arlafonden.dk. 

Inden du/I går i gang med at tilmelde jer, er det vigtigt, at du/I læser ovenstående betingelser og andre vigtige opmærksomhedspunkter, der alle er en forudsætning for deltagelse i et MADlejr-forløb.

 

MADLEJR HAR LUKKET FOR TILMELDINGER TIL SKOLEÅRET 2019/20.

VI ÅBNER FOR TILMELDING TIL SKOLEÅRET 2020/21 D. 1. MARTS 2020.

TILMELDINGSFRISTEN TIL SKOLEÅRET 2020/21 UDLØBER D. 1. MAJ 2020. DEREFTER IGANGSÆTTER ARLA FONDEN EN UDVÆLGELSESPROCES.

KLASSERNE VIL SENEST D. 15. MAJ 2020 FÅ BESKED OM, AT DE KOMMER PÅ MADLEJR, ELLER AT DE, PGA. PLADSMANGEL, FÅR AFSLAG.

x

Skolens betaling svarer til 20 % af et MADlejr-forløbs faktiske udgifter og dækker hovedsagelig indkøb af madvarer. De resterende udgifter, f.eks. til undervisningsmateriale, overnatning, MADguide og øvrig drift af lejrskolen, dækkes af en donation fra Arla Fonden.

En forudsætning for at modtage Arla Fondens donationen er, at

x

Info om aktiviteter

Højer Mølle

Kom og mal jeres eget mel
Museum Sønderjylland tilbyder skoleklasser at besøge Højer Mølle, som er en af Nordeuropas største hollandske vindmøller. Klassen får en introduktion til møllen og mølleriets historie. Eleverne vil med egne hænder få lov til at male deres eget mel med gruttesten og håndkværne. Deres færdigmalede mel vil de senere kunne bruge i madlavningen på MADlejr.

Pris: 900 kr
Transport: Gåafstand

Højer Efterskole

Få brændt krudtet af og afprøv forskellige fysiske aktiviteter. Man aftaler selv med skolen, hvad man gerne vil afprøve af følgende aktiviteter:
Kampsport
Spring
Dans/rytmik

Pris: Gratis
Transport: Gåafstand

Naturcenter Tønnisgård

Sanke- og gåtur i Højer By
Vi går en tur rundt i Højer og ser hvad vi finder af spiselige planter og smager på dem. Samtidig fortæller Naturvejlederen ægte røverhistorier fra Højer.

Pris: 1200 kr
Transport: Gåben

Naturcenter Tønnisgård

Ukrudt, pizza og fodbold på Rømø
Vi mødes på Naturcenter Tønnisgård på Rømø. Vi går en tur i nærområdet og sanker de ukrudtsplanter, som I alle kender. Af dem laver vi en lækker pesto,til de pizzaer, vi bager i vores stenovn. Imens hænger vi ud, spiller fodbold på græsset, og spiser pizza. Tag resten af jeres tomatsauce fra mandagens madlavning med! Så bruger vi den på pizzaerne.

Pris: 2000 kr pr klasse + bus til Rømø
Transport: Bus 1 klasse: ca. 2500kr. Bus 2 klasser: ca. 2700kr.

Naturvejledning ved Vidåslusen

Oplev tidevandet, naturen, dyrelivet og plantelivet omkring en af Vesterhavets store sluser.

Pris: 1875 kr + leje af cykler
Transport: Ved cykler – 25kr. i timen pr. cykel

Gårdbesøg

4 km fra MADlejr kan man besøge landmanden Niels Martins gård. I 45 minutter vil Niels Martin vil vise jer rundt og give eleverne indsigt i en mælkeproduktion og livet på gården.

Pris: Gratis + leje af cykler
Transport: Ved cykler – 25kr. i timen pr. cykel