Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
MADblog
Forside Skole Elev Forældre MADblog

Pris og tilmelding

MADlejr koster 650 kr. pr. elev inkl. moms og er uden beregning for lærere/pædagoger (maks. 2 pr. klasse).

FORHÅNDSTILMELD DIN KLASSE TIL MADLEJR

Skal jeres kommende 6. og 7. klasser deltage
i et MADlejr-forløb i skoleåret 2018/19?

MADlejr er en lejrskole, der sætter fokus på mad, sundhed, trivsel og bæredygtighed. Siden september 2014 har mere end 6000 elever på 6.-7. årgang og deres lærere været på MADlejr, og tilbagemeldingerne er meget positive. Fra 1. marts til 1. maj 2018 kan du/I forhåndstilmelde jeres klasse(er) her på siden.

Vi glæder os til at se jer.

MADlejr er meget mere end 5 dage på lejrskole

MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor elever og lærere bliver involveret i de mange aktiviteter fra start til slut, både FØR, UNDER og EFTER opholdet.

FØR MADlejr – sættes emnerne mad, sundhed og natur på skoleskemaet.
UNDER MADlejr – arbejder eleverne med måltidet, råvarer, sundhed og bæredygtighed gennem en lang række forskellige aktiviteter.
EFTER MADlejr – skal klassen arbejde videre med temaerne, bl.a. via en udfordring, som de får med sig fra opholdet. På den måde kommer MADlejr forhåbentlig til at sætte sine spor ude i fremtiden.

Prisen for et ophold på MADlejr

 • MADlejr koster 650 kr. pr. elev inkl. moms og er uden beregning for lærere/pædagoger (maks. 2 pr. klasse).
 • Skolens betaling svarer til 20 % af et MADlejr-forløbs faktiske udgifter og dækker hovedsagelig indkøb af madvarer.
 • De resterende udgifter, f.eks. til undervisningsmateriale, overnatning, MADguide og øvrig drift af lejrskolen, dækkes af en donation fra Arla Fonden.

En forudsætning for at modtage Arla Fondens donationen er, at

 • klassen arbejder med MADlejrs undervisningsmateriale FØR og EFTER – herunder gennemfører den UDFORDRING, som klassen får med hjem fra MADlejr.
 • der pr. klasse deltager to lærere/pædagoger, som er de fagpersoner, der binder MADlejr-forløbet sammen.
 • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en beskrivelse af arbejdet med UDFORDRINGEN og MADlejr-forløbet (der er udarbejdet et nemt dokument til dette arbejde).
 • klassens deltagende lærere/pædagoger udfylder en elektronisk evaluering, der fremsendes til skolen 14 dage efter MADlejr-opholdet.

Derudover skal du være opmærksom på, at

 • MADlejr har plads til 56 elever i alt fordelt på 2 klasser á 28 elever.
 • det er muligt at komme på MADlejr i alle 5 dages skoleuger i løbet af skoleåret – undtaget første uge efter sommerferien og sidste uge før sommerferiens begyndelse.
 • er I en klasse på mindre end 18 elever, kan I vælge at komme i samme køkken som en anden klasse på mindre en 18 elever, hvis det har interesse.
 • vil I være sikre på en tur med en naturvejleder, der kan vise jer, hvilke råvarer I kan finde og spise ude i naturen, er det bedst, I beslutter det allerede ved tilmelding.

Vi glæder os til at være en del af et MADlejr-forløb sammen med jer.

 

Har du brug for teknisk support, er du velkommen til at kontakte web-ansvarlig Anita Dalsgaard på 41 11 02 74 eller skrive til anita@anitadalsgaard.com

MADLEJR HAR LUKKET FOR TILMELDINGER TIL SKOLEÅRET 2017/18.

TUSIND TAK FOR INTERESSEN.

VI ÅBNER FOR TILMELDING TIL SKOLEÅRET 2018/19 D. 1. MARTS 2018.

TILMELDINGSFRISTEN TIL SKOLEÅRET 2017/18 UDLØB D. 28. APRIL 2017. DEREFTER IGANGSÆTTER ARLA FONDEN EN UDVÆLGELSESPROCES.

KLASSERNE VIL SENEST D. 19. MAJ 2017 FÅ BESKED OM, AT DE KOMMER PÅ MADLEJR, ELLER AT DE, PGA. PLADSMANGEL, FÅR AFSLAG.

x

Skolens betaling svarer til 20 % af et MADlejr-forløbs faktiske udgifter og dækker hovedsagelig indkøb af madvarer. De resterende udgifter, f.eks. til undervisningsmateriale, overnatning, MADguide og øvrig drift af lejrskolen, dækkes af en donation fra Arla Fonden.

En forudsætning for at modtage Arla Fondens donationen er, at