Forside Skole Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Elev FØR MADlejr UNDER MADlejr EFTER MADlejr
Forældre Før MADlejr Under MADlejr Efter MADlejr
Forside Skole Elever Forældre
Supplerende opgaver

Supplerende opgaver

Ekstra opgaver til MADlejrs undervisningsmateriale

På denne side kan du finde supplerende opgaver til MADlejrs fokusområder, der kan bruges i forlængelse af undervisningsmaterialet til MADlejr. Opgaverne kan bruges enkeltvis og kræver ikke nødvendigvis, at klassen har været eller skal på MADlejr. 

Fag

Opgaverne er knyttet til fagene: matematik, dansk, madkundskab og natur/teknologi. Med disse opgaver er der mulighed for at trække MADlejr-forløbet ind i den skemalagte undervisning i de nævnte fag. Også for lærere, der ikke har været med på MADlejr.

Klassetrin

Opgaverne henvender sig til 6. og 7. klassetrin. Der er ikke udfærdiget en lærervejledning til disse opgaver, men de enkelte opgaver er forsøgt skitseret, så det ikke burde være nødvendigt.

Materialer

De fleste opgaver kan løses uden særlige krav til materialer. I en opgave har man dog brug for at skaffe filmen Ratatouille, og i en anden anbefales det at man anvender et regneark. Filmen kan evt. erstattes af en anden tilsvarende film, hvor mad er et tema, og regneopgaven kan løses uden brug af regneark.

Skærmbillede 2015-01-05 kl. 13.04.24  Skærmbillede 2015-01-05 kl. 13.04.08

Skærmbillede 2015-01-05 kl. 13.03.46  Skærmbillede 2015-01-05 kl. 13.00.33